About Me / Om Meg


I'm Deanna, a Californian who has made my home in the Finnmark region of Norway. In my former California life I worked in marketing, then I moved to Norway and had my children, which inevitably led to them becoming the focus of my photography. As they have grown so has my skill as a portrait photographer. I love taking pictures of families, children, and individuals of all ages.


Jeg er Deanna, en Californier som har funnet et nytt hjem i Vadsø på Finnmark.  I mitt forrige California-liv, jobbet jeg med markedsføring. Men etter barna mine ble født, ble fotograferingen fokusert på dem.   Ferdighetene mine som portrettfotograf har blitt bedre etter hvert som barna mine har vokst opp.  Jeg elsker å ta portrettbilder av familier, barn og enkeltindivider.